Forschungseinheitenprofil

TU-Wien > Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik >Institut für Computertechnik >Forschungsbereich Systems on Chip
E384-02
Forschungsbereich Systems on Chip
Leitbild (Deutsch)
Leitbild (Englisch)

Personen

TitelNachnameVorname
Univ.Ass. PhD El-Araby Nahla
Projektass. Dipl.-Ing.GötzingerMaximilian
Univ.Ass. Dipl.-Ing. BScHauerDaniel
IvanovMatvey
Projektass.JuhaszDavid
Univ.Ass. MScKobelrauschMarkus Daniel
KollmannStefan
Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc Krieg Christian
Projektass. Dipl.-Ing. BScLechnerMartin
Assistant Prof. Dr.-Ing.RehmanSemeen
Univ.Ass.SeyedfarajiSaeed
Univ.Ass. PhD Taherinejad Nima
BScTutzerBenedikt
Projektass. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wendt Alexander
Projektass. Dipl.-Ing. BScWessMatthias
Mag.(FH) BScWilleggerEdwin