Forschungseinheitenprofil

E165-03-2
Forschungsgruppe Computational Materials Science - Home of WIEN2k
Leitbild (Deutsch)
Leitbild (Englisch)

Personen

TitelNachnameVorname
Projektass.(FWF) MScBelbaseKamal
Projektass.(FWF) MScDoumontJan
Projektass. MScEhsanSohaib
Projektass. MScKalantariLeila
Projektass. Dr. Tran Fabien