Forschungseinheitenprofil

E166-01-1
Forschungsgruppe Partikeltechnologie, Recyclingtechnologie und Technikbewertung
Leitbild (Deutsch)
Leitbild (Englisch)

Personen

TitelNachnameVorname
Senior Scientist Dipl.-Ing. Dr.techn. Bartl Andreas
Projektass. Dipl.-Ing. BSc Blasenbauer Dominik
Projektass. Ing. Dipl.-Ing. Dr.techn. BScBoschmeierEmanuel
BScBreslmayerGisela
Projektass.in MScDepopeNika
FeherFelix
Projektass.in MScGritschLea
Projektass. Dipl.-Ing. BScHoferSimon
Projektass. Dipl.-Ing. BScIpsmillerWolfgang
Projektass.in Mag.a iur. MScKudererAgnieszka Maria
Projektass. Dipl.-Ing. BScKähligPablo
BSc BScLaureMariella
Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Lederer Jakob
Projektass.in Dipl.-Ing.in BScLippAnna-Maria
Projektass.in Dipl.-Ing.inMühlJulia
Univ.Ass. MScRosenbuschSebastian