Personenprofil

Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat.
Rupprechter Günther
Telefon +43 1 58801 - 165 00
Zugeordnet
E165
Institut für Materialchemie
E165-01
Forschungsbereich Physikalische Chemie
E165-01-1
Forschungsgruppe Modellkatalyse und angewandte Katalyse
E165-01-3
Forschungsgruppe Elektrokatalyse an Oberflächen
E165-50
Services des Instituts

Forschungsabteilung

NameLeitung/Mitglied
Institut für MaterialchemieLeitung

Forschungsbereich

Forschungsgruppe