Personenprofil

Ao.Univ.-Prof.i.R. Mag.art. Dr.phil.
Klaus Zwerger
Telefon +43 1 58801 253602
Zugeordnet
E253 E253-06

Profil

Forschungsprofil (Deutsch):
-historischer Holzbau-Vergleich Europa - Ost-Asien
Forschungsprofil (Englisch):
-historic timber constructions-comparison Europe - Eastern-Asia
Publikationen: